Co jsou a co nejsou probiotika

Co jsou probiotika.

Mezinárodní probiotická asociace uvěřejnila návod, jak by se měla posuzovat probiotika. Doporučení jsou např., že nestačí obecná identifikace (např. Lactobacillus acidophilus), ale měl by být identifikován specifický kmen (např. Lactobacillus acidophilus PXN 35). Takový kmen by měl být bezpečný, jeho originál uložen v mezinárodně uznávané sbírce kultur a výrobce takových probiotik by je měl vyrábět dle Správné výrobní praxe.

Správný probiotický výrobek by měl také uvádět množství životaschopných mikroorganismů (tzv. KTJ nebo CFU) na konci expirace, nikoliv v době výroby. Je třeba rovněž rozlišovat mezi probiotiky a jinými živými mikroorganismy jako jsou např. startovací kultury, které se používají při výrobě mléčných výrobků či syrů. Ty nemusí mít vždy stejné vlastnosti jako probiotika.