Slyšel(a) jsem, že pokud je více kmenů živých kultur v probioticích, mohou se navzájem ničit. Je to pravda?

Více kmenů živých kultur v probioticích. Ničí se navzájem?

Existují sice nějaké obecné debaty o tomto problému ve vědecké literatuře, ale chybí dostatek vědecky podložených důkazů, které by tyto teorie podporovaly. V mnoha takových studiích není srovnání platné, protože v každé studii se dávky více kmenových kultur liší od dávky jednotlivých kultur.

Jsme schopni garantovat stabilitu kmenů a jejich počet ve výrobcích Bio-Kult po celou dobu záruční lhůty, tedy i na konci této doby. O tom ostatně svědčí i rozbory, které prováděla Česká zemědělská univerzita v Praze, viz. Protokol.